Home » Berichten

Beste dansvrienden,

Hier zijn we dan weer ! Nog eens nieuws van jullie dansclub.
We beseffen dat het even geduurd heeft maar met de kakafonie aan reglementen, maatregelen, versoepelingen allerhande is het niet gemakkelijk een planning op te maken voor de nabije en/-of
verdere toekomst. We zijn er ons van bewust dat jullie willen weten, of en wanneer dan, er opnieuw gedanst kan worden bij dansclub Lommel. Wat dat betreft kunnen we jullie eventueel een lichtpuntje in de duisternis aanbieden.
Na overleg tussen het bestuur en onze dansleraar Tony hebben we besloten dat, indien de cijfers van besmettingen naar beneden blijven gaan, er nog meer wordt versoepeld en de risico’s tot een minimum kunnen worden herleid, de hoop bestaat dat de lessen opnieuw kunnen opgestart worden vanaf begin of half september.
We zijn daarvoor uiteraard afhankelijk van de cijfers en van de maatregelen opgelegd door de regering maar we hopen met jullie dat we er in september weer een lap kunnen op geven.
De komende maanden zullen cruciaal zijn. We houden jullie zeker op de hoogte en misschien dat we ergens in augustus al eens een oefenavond kunnen organiseren als voorbereiding op het nieuwe dansseizoen.

Als bestuur van dansclub Lommel willen we iedereen een deugddoende vakantie toewensen en hopen we jullie weer te mogen ontmoeten in september.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur